Corona-info

Het bestuur van de NVOI is van mening dat het verantwoord is het najaarscongres live te organiseren, mits een ieder zich aan de door de overheid opgelegde maatregelen betreffende het Coronavirus houdt.

In samenwerking met het Spant! kunnen we het najaarscongres op een veilige manier en conform de landelijke richtlijnen laten verlopen. 

Een ieder is inmiddels bekend met de momenteel geldende maatregelen:

  • houd te allen tijde 1,5 meter afstand van elkaar
  • schud geen handen
  • hoest en nies in uw elleboog
  • maak regelmatig gebruik van de ontsmetting dispensers
  • bij koorts, hoesten en verkoudheid blijf thuis