Corona-info

Het bestuur van de NVOI is van mening dat het momenteel verantwoord is het najaarscongres live te organiseren, zonder beperking van het aantal deelnemers. Uiteraard zullen we komende maanden alle regelgeving en adviezen van overheid en RIVM nauwlettend in de gaten houden.

In samenwerking met het Spant! kunnen we het najaarscongres op een veilige manier en conform de landelijke richtlijnen laten verlopen. 

Een ieder is inmiddels bekend met de momenteel geldende maatregelen:

  • houd te allen tijde 1,5 meter afstand van elkaar
  • schud geen handen
  • hoest en nies in uw elleboog
  • maak regelmatig gebruik van de ontsmetting dispensers
  • bij koorts, hoesten en verkoudheid blijf thuis