Inschrijven najaarscongres 2021

Congres: Impianti al dente
Datum: 10 december 2021

  MV
  inschrijfkosten (congres, koffie, lunch en borrel inbegrepen) :
  €545.- voor NVOI-leden€595.- voor niet leden€250.- voor AIO's€125.- voor studenten

  Totaal te betalen:

  Ondergetekende machtigt hierbij het congresbureau om éénmalig de totale kosten inzake bovenstaande inschrijving af te schrijven van zijn/haar bankrekening.

  De automatische incasso zal ongeveer 2 weken voorafgaand aan het congres worden uitgevoerd ten gunste van IBAN nummer NL 46 ABNA 0459 4732 12 ten name van de Nederlandse Stichting Orale Implantologie (NSOI). Indien het congres, in verband met eventuele aangescherpte Coronamaatregelen, alsnog door ons geannuleerd dient te worden, kunnen we uw inschrijving, zonder extra kosten, doorzetten naar volgend jaar. Dan gaan we er vanuit dat het congres Impianti al dente wel kan doorgaan. Wenst u echter restitutie van uw inschrijfgeld, dan zijn wij genoodzaakt € 50,00 administratiekosten in rekening te brengen. Dit congres valt onder het beheer van de NSOI.