Implantologie Het Vervolg

Implantologie Het Vervolg

> INSCHRIJVEN

De themacursus Implantologie Het Vervolg is ontwikkeld voor tandartsen en kaakchirurgen die in de praktijk te maken hebben met, al dan niet door henzelf geplaatste implantaten en/of suprastructuren. Centraal binnen de cursus staat met name de zorg voor de patiënt in het vervolgtraject.

Na het plaatsen van prothetische constructies op implantaten volgt een traject van levenslange nazorg. De implantologische behandeling is succesvol verlopen en dat wil iedereen graag zo houden. In de cursus wordt ingegaan op de inhoud van periodiek preventief onderzoek met betrekking tot implantaten, mogelijke complicaties en de behandeling ervan. Zowel peri-implantaire complicaties met een chirurgische behandeling als complicaties met een prothetische component komen aan de orde. Tevens zullen de docenten met u een blik in de toekomst werpen: hoe ziet het vervolg van de implantologie er uit?

​Docenten
Uw docenten voor deze dag zijn Ronnie Goené, Prof. dr. Henny Meijer, Prof. dr. Gerry Raghoebar en Prof. dr. Fridus van der Weijden. Alle leden binnen dit team hebben een universitaire aanstelling en hebben hun sporen binnen de implantologie en het post-academisch onderwijs inmiddels ruimschoots verdiend.

Cursusdatum 2020
Voor de cursus Implantologie Het Vervolg staat voor 2020 de volgende cursusdag ingepland: vrijdag 13 november.

Inschrijving
De cursus Implantologie Het Vervolg wordt jaarlijks door de NSOI georganiseerd. Het maximaal aantal inschrijvingen per cursus is vastgesteld op 46 deelnemers. De inschrijving vindt plaats op volgorde van aanmelding. Binnenkort kunt u zich hiervoor inschrijven. Door invulling van het inschrijfformulier machtigt u het Congresbureau NSOI  éénmalig de verschuldigde cursuskosten van uw bankrekening af te schrijven. Tevens gaat u akkoord met de Algemene Voorwaarden NSOI.

Cursuskosten
De cursuskosten bedragen € 345,00 per deelnemer. Deze cursuskosten zijn inclusief het cursusmateriaal (hand-out), het koffiebuffet tijdens en de borrel na afloop van de cursus, alsmede de lunch in Kasteel De Vanenburg te Putten.

KRT en KRM punten
De NSOI themacursus Implantologie Het Vervolg is aangemeld bij het Kwaliteits Register Tandartsen (KRT) voor 5 punten en het Kwaliteitsregister Mondhygiënisten (KRM) voor 5 punten. Bij accreditatie ontvangen de deelnemers na afloop een certificaat van deelname.

 

> INSCHRIJVEN